کی برد V3 لوازم جانبی ژئوویژن

کی برد ژئوویژن V3 (جهت کار با نرم افزار کنترل مرکزی ژئوویژن)

 

قابلیت کنترل تاسقف 16 مرکز نرم افزار کنترل ژئوویژن

امکان کار چندین کی برد با 8 مانیتور برای اپلیکیشن های ماتریس دیجیتال و ViewLog

قابلیت کنترل و تنظیم مستقیم تا سقف 32 دوربین PTZ