GV-1480 B کارت ضبط ویدئوی ژئوویژن

1) از خروجی تلویزیون پشتیبانی نمی کند.

2) با مادربوردهای سری VIA و ATI سازگار نمی باشد.

3)خصوصیات آن ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر نماید.