GV-IO 12-In Card V3 لوازم جانبی ژئوویژن

GV-IO 12-In Card با 12 ورودی دیجیتالی،به گونه ای طراحی شده است که  با GV-NET/IO Card جهت ایجاد رابط کاربری برای دستگاه های خارجی مانند سنسور ها و ردیاب ها کار کند.