GV-Relay V2 لوازم جانبی ژئوویژن

اکسسوری GV-Relay V2،ویژه ی دستگاه های دارای خروجی های با ولتاژ بالا طراحی گشته است، و توسط سایر دستگاه های ژئوویژن مانند GV-Video Server, GV-Compact DVR, GV-IP Camera,  GV-DSP LPR, GV-I/O USB        Box  و   . GV-NET/IO Card V3.1.

این اکسسوری، 4 خروجی Relay را فراهم نموده و هر یک از این خروجی ها می توانند به طور مستقل باز (NO) و یا بسته (NC) باشند.