Insite GOLD App لوازم جانبی پارادوکس

PMH و(Paradox My Home) سروری جهت ایجاد پل ارتباطی بین سیستم های Paradox با سیستم های تحت شبکه، دوربین های تحت شبکه و دستگاه های تلفن همراه با استفاده از نرم افزار Insite GOLD است.میتوان یک حساب کاربری و یک سایت را براحتی و در زمان کوتاه ایجاد  کرد. PMH همچنین سیستم مطمئن جهت  قرار دادن پیغام را فراهم  می کند، همچنین پیغام های  از دست رفته را نظارت می کند.