Tag Archives: Ransonware

در ابتدا هشداری بسیار جدی به کاربران می دهیم که حتما این حملات را جدی بگیرند و با مطالعه مقاله اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند. کاربران ایرانی هم بدلیل نزدیکی به روسیه ممکن است بشدت بدلیل استفاده از ویندوزهای قدیمی یا پچ های امنیتی ضعیف بخصوص در سرورهای ویندوز 2013، سرورهای 2008 و ویندوزهای شخصی […]