اصطلاح دوربین مداربستهAHDیاAHD CCTV به اصطلاح انگلیسیAnalog High Definition CCTV به معنای دوربین مداربسته آنالوگ رزولوشن بالا اشاره می کند.همانطور که میدانید در دوربین های آنالوگ سنتی(دوربین آنالوگ تیوی لاینی)رزولوشن تصویر یکی از بزرگتیرن نقاط ضعف این دوربین ها بود و برای جبران این نقطه ضعف تکنولوژی های جدیدی در سیستم های مداربسته آنالوگ ایجاد شدند که یکی از آنها تکنولوژی AHDاست.

اساس کار تکنولوژی AHDچیست؟

اساس کار تکنولوژی AHDبرپایه انتقال تصاویر دوربین های مداربسته بر مبنای سیستم های تلویزیونی دیجیتال(DTV) است.در این تکنولوژی اطلاعات همچنان به صورت آنالوگ انتقال پیدا می کنند.اما نوع کدگذاری آنها امکان انتقال اطلاعات با حجم بیشتر و در نتیجه گرفتن تصاویر با رزولوشن بالاتر را ایجاد می کند.

کدگذاری دوربین توسط چیپ AHDTXانجام می شود.این چیپ اطلاعات دیجیتال را از دوربین دریافت کرده و آنها را به صورت AHD کدگذاری می کند.در سمت DVRنیز چیپ AHD RX اطلاعات کدگذاری شده را دریافت کرده و آنها را مجدد به صورت دیجیتال ظبط خواهد کرد.

رزولوشن تصویر در دوربین های مداربسته AHD:

دوربین هایAHDنسل اول تنها بارزولوشن 1مگا پیکسل(720p)تولید می شدند.اما نسل دوم این تکنولوژی امکان تولید دوربین هایAHD با رزولوشن2مگاپیکسل(1080p) را ایجاد کرد.متاسفانه نسل اول و دوم این دوربین ها با هم از نظر کدگذاری هم خوانی ندارند و امکان استفاده همزمان از آنها وجود ندارد.درحال حاضر و با توجه به تکنولوژی موجود امکان تولید دوربین های AHDبا رزولوشن بالاتر از 2مگاپیکسلی وجود ندارد و این موضوع نیز بعید به نظر می رسد.

کابل مورد استفاده و محدودیت طول کابل کشی:

یکی از بزرگترین نقاط قوت دوربین هایAHD محدودیت و حساسیت پایین آنها در رابطه با طول و کیفیت کابل مصرفی است.با استفاده از کابل هایRG59عادی امکان انتقال سیگنال دوربین AHDتا500متری به راحتی میسر است کابلRG60 می توانداین مسافت را به1000متر نیز برساند تکنولوژیAHD همچنین حسایت بسیار کمی نسبت به کیفیت کابل مصرفی دارد.

آیا امکان نصب دوربین های تیوی لاینی بهDVRهای AHDوجود دارد؟

بله، پیشترDVRهایAHDدوربین های تیوی لاینی را پشتیبانی می کنند.این دستگاه ها در بیشتر موارد حتی دوربین های تحت شبکه را نیز در تعداد رزولوشن محدود پشتیبانی می کنند.توجه داشته باشید کهDVRهای AHDبه هیچ عنوان امکان پشتیبانی از دوربین هایHDTVI،HDSDIوHDCVIرا ندارند.

قیمت و هزینه دوربین هایAHD:

دوربین های AHD در مقایسه با دوربین های شبکه بسیار مرغون به صرفه هستند.قیمت این تجهیزات بیشتر به دستگاه های آنالوگ نزدیک است.تا دوربین های شبکه این موضوع استفاده از دوربین های آنالوگ سنتی را روز به روز کمتر کرده است.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *