دستگاه GV-Pad Mini

دستگاه GV-Pad Mini برای کدگشایی و نمایش تا سقف 64 ویدئوی تحت شبکه در یک نمایش تکی، نمایش چهارتایی و پخش 9 قسمتی طراحی شده است. این دستگاه از دوربین های تحت شبکه سایر برندهایی که مطابق استاندارد RTSP یا ONVIF هستند پشتیبانی میکند و به صورت خودکار میتواند به جستجوی دستگاه های تحت شبکه سایر برندهایی بپردازد که طبق استاندارد ONVIF بوده و تحت یک LAN مشترک قرار دارند. با کمک مانیتور تعبیه شده در درون این دستگاه، GV-Pad Mini در مقایسه با نصب DVR و کامپیوترهای قدیمی، راهکاری مقرون به صرفه را برای نظارت ویدئویی فراهم میکند. سرپرست امنیتی میتواند به بازبینی کانالها و تهیه تصاویر فوری از لحظات مهم بپردازد و به هنگام وقوع رخدادها روی یک کانال توقف کند. دستگاه GV-Joystick V2 را میتوان برای کنترل دوربین های PT/PTZ/ اسپید دام ژئوویژن و سایر برندها نصب کرد.