نرم افزار سرور موبايل ژئوويژن

سرور موبايل ژئوويژن، نرم افزاري كاربردي است که تا 32 کانال ویدئویی را کدگذاری نموده و متعاقبا امکان دسترسی به تصاویر مستقیم دستگاه هایی چون GV-IP Decoder Box، GV-Pad وهمچنین iPad، iPhone ، iPod Touch و گوشی های هوشمند با سیستم عامل اندروید را فراهم می کند.

نرم افزار های نظارتی سایر برندها نیز بوسیله ی RTSP قادر به دسترسی به کانال های ویدئویی این نرم افزار خواهند بود. بوسیله ی سرور موبايل ژئوويژن،کاربران قادر خواهند بود به کانال های ژئوویژن و سایر برند های متصل به سیستم ژئوویژن دسترسی یابند.