نرم افزار مدیریت تصویر ژئوویژن GV-Failover Server

GV-Failover Server یک سرور بک آپ گیری ویدئو بوده و قادر به ضبط تصاویر 128 کانال تحت شبکه ی متصل به سیستم های ژئوویژن مربوطه در شرایط زیر می باشد:

1)هنگامی که سیستم ژئوویژن مربوطه بدون مانیتورینگ شروع به کار کند.

2) هنگامی که بازیافت فایل ها با شکست مواجه شود.

3)هنگام بروز خطا در هارد درایو.

4)هنگام بروز خطا در برنامه ی Failover Plugin