نرم افزار کنترل مرکزی ژئوویژن

نرم افزار کنترل مرکزی، يك سیستم مدیریت امنیتی یکپارچه است که ابزاری سودمند جهت انجام عملیات ایستگاه مرکزی مانيتورينگ در اختیار قرار می دهد. این نرم افزار راه حلی جامع برای کاربر ايستگاه مرکزی  جهت کنترل شبکه  سیستم های ژئوویژن و دستگاه های I/O با صرفه جویی در زمان فراهم می آورد. بوسیله این نرم افزار چندین سیستم ژئوویژن و دستگاه I/O در یک سرور DVR قابل کنترل و مدیریت خواهند بود تا عملکرد نظارتي آن ها ارتقا داده شده و از یکپارچگی این عملیات اطمینان حاصل شود.