SD200 دوربین اسپیددام ژئوویژن

دوربین تحت شبکه ژئوویژن سری SD200 ، دوربین های کاملا اچ دی IP Speed Dome قابلیت سرعت متغیر پن/تیلت را از محدوده چرخش سریع 400 درجه بر ثانیه تا چرخش آرام 5 درجه بر ثانیه، با دقت پن 0.225 درجه جهت ارتقای سرعت و کیفیت ردیابی، فراهم می آورند. چرخش نامحدود 360 درجه ای و رنج حرکتی بین 10 تا 190 درجه ای تیلت، ردیابی اشیایی را که مستقیما از زیر دوربین عبور می کنند ممکن می سازد. کاربر قادر خواهد بود تا 256 مکان مد نظر خود را جهت نظارت در این دوربین ها از پیش برنامه ریزی کرده و همچنین 8 سکانس چرخش و 4 مد پن اتوماتیک را برای عملیات خودکار تعریف نماید.

با دوربین های Speed Dome امکان استفاده از 4 ورودی هشدار و 2 خروجی  رله فراهم شده و سازمان دهی از طریق شبکه نیز مقدور خواهد گشت.