GV-BL120D

این دوربین برای محیط های بیرونی طراحی شده اند.دارای شانزده ال.ای.دی برای دید در شب می باشد..

قابلیت پشتیبانی از 12 ولت مستقیم و 24 متناوب